• ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျမိဳ႕မ်ား ေရ႐ွည္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတတ္ႏိုင္ေရး (...)

  တန္ေပါင္း ၂၁ 2017

  ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျမိဳ႕မ်ား ေရ႐ွည္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတတ္ႏိုင္ေရး (...)

  ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပင္သစ္ - ျမန္မာ "Smart & Sustainable Cities Forum" ႏွစ္ခုကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၇) ရက္ႏွင့္ မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔တို႔တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဖလွယ္ႏိုင္ရန္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 • ျမန္မာျပည္က “ျပင္သစ္ရဲ႕အရသာ” ပြဲေတာ္

  တန္ေပါင္း ၁၄ 2017

  ျမန္မာျပည္က “ျပင္သစ္ရဲ႕အရသာ” ပြဲေတာ္

  ျပင္သစ္အစားအေသာက္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳရန္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ အမည္ရစားေသာက္ဆိုင္မ်ားျဖစ္ေသာ Le Cellier (Novotel Hotel)၊ Alex’s Gastro Bar (Loft Hotel)၊ Le Planteur ႏွင့္ Strand Restaurent (Strand Hotel) တို႔တြင္ “ျပင္သစ္ရဲ႕အရသာ”ပြဲေတာ္ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 • ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပင္သစ္ - ျမန္မာ "Smart & Sustainable (...)

  တပုိ႔တြဲ ၂၄ 2017

  ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပင္သစ္ - ျမန္မာ "Smart & (...)

  ျပင္သစ္ - ျမန္မာ "Smart & Sustainable Cities Forum" ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၇) ရက္ႏွင့္ မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔တို႔တြင္ အသီးသီ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းဖိုရမ္ကို ျပင္သစ္ Trade Commission (Business France) မွစီစဥ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး ျမိဳ႕ျပအေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးက်ြမ္းက်င္ေသာ ျပင္သစ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၊ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား (...)

 • စစ္ပြဲတြင္းမွကေလးမ်ားကိုကာကြယ္ၾက

  တပုိ႔တြဲ ၂၃ 2017

  စစ္ပြဲတြင္းမွကေလးမ်ားကိုကာကြယ္ၾက

  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔က ပါရီျမိဳ႕တြင္ « စစ္ပြဲတြင္းမွကေလးမ်ားကိုကာကြယ္ၾက » ညီလာခံကို ျပင္သစ္အစိုးရႏွင့္ UNICEF တို႔ပူးေပါင္းျပီး က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 • French diplomacy fully behind the Paris 2024 bid

  တပုိ႔တြဲ ၁၀ 2017

  French diplomacy fully behind the Paris 2024 bid

  Paris is a candidate city to host the 2024 Olympic and Paralympic Games. The French Ministry of Foreign Affairs and International Development (MAEDI), a founding member of the Paris 2024 public interest group, is working with the entire French diplomatic network abroad to support the bid.

  Actualités

  Important notice to all visa applicants: online appointment (...)

  Starting March 15th 2015, it will be mandatory for every visa applicant to request an appointment in order to submit a visa application at the Visa Section of the Embassy of France

  ဆလိုက္ဓါတ္ပံုမ်ား

  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပင္သစ္သံအမတ္မစၥတာသီယဲရီမတ္သူး
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပင္သစ္သံအမတ္မစၥတာသီယဲရီမတ္သူး
   ျပင္သစ္သံအမတ္ မႏၱေလး ျပင္သစ္စင္တာေရာက္စဥ္္က
  ျပင္သစ္သံအမတ္ မႏၱေလး ျပင္သစ္စင္တာေရာက္စဥ္္က
  ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးသီယဲရီမတ္သူး၊ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီးဖရန္ဆြာဇင္မေရး တို႕ျခံရံလ်က္အတူေတြ႕ျမင္ရသည့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။
  ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးသီယဲရီမတ္သူး၊ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီးဖရန္ဆြာဇင္မေရး တို႕ျခံရံလ်က္အတူေတြ႕ျမင္ရသည့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။
  ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး ႏွင့္ ဇာဂနာ
  ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး ႏွင့္ ဇာဂနာ
  သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
  သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
  ဝန္ႀကီး၊ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ကိုကိုႀကီးႏွင့္ကိုျမေအး
  ဝန္ႀကီး၊ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ကိုကိုႀကီးႏွင့္ကိုျမေအး
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနအိမ္တြင္ဝန္ႀကီးအားႀကိဳဆိုျခင္း
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနအိမ္တြင္ဝန္ႀကီးအားႀကိဳဆိုျခင္း
  ဝန္ႀကီးႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမတိုင္မီ
  ဝန္ႀကီးႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမတိုင္မီ
  ဝန္ႀကီးႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕၏သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ
  ဝန္ႀကီးႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕၏သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ
  ဝန္ၾကီးႏွင့္မင္းကိုႏိုင္
  ဝန္ၾကီးႏွင့္မင္းကိုႏိုင္
  ဝန္ႀကီးမွေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ ခ်ီးျမွင့္စဥ္
  ဝန္ႀကီးမွေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ ခ်ီးျမွင့္စဥ္
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုႏွင့္တကြ ေတြ႕ရစဥ္
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုႏွင့္တကြ ေတြ႕ရစဥ္
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ဇနီးတို႔ႏွင့္ တကြေတြ႕ရစဥ္
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ဇနီးတို႔ႏွင့္ တကြေတြ႕ရစဥ္
  ျပင္သစ္-ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားရင္းႏွီးစြာေဆြးေႏြးၾကစဥ္
  ျပင္သစ္-ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားရင္းႏွီးစြာေဆြးေႏြးၾကစဥ္
  ျပင္သစ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားအားျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး ႏွင့္တကြေတြ႔ရစဥ္
  ျပင္သစ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားအားျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး ႏွင့္တကြေတြ႔ရစဥ္
  ျပင္သစ္ဝန္ႀကီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
  ျပင္သစ္ဝန္ႀကီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
  ႏိုင္ငံေတာ္သံမၼတႀကီးၾျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
  ႏိုင္ငံေတာ္သံမၼတႀကီးၾျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ Mr François Hollande - ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသမၼတ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ Mr François Hollande - ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသမၼတ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
  ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ သမၼတ ႏွင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း ။ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
  ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ သမၼတ ႏွင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း ။ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ Mr François Hollande - ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသမၼတ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ Mr François Hollande - ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသမၼတ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ Mr François Hollande - ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသမၼတ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ Mr François Hollande - ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသမၼတ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ ႏုိင္ငံျခားေရး ႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဝန္ၾကီး တုိ႔ေတြ႔ဆုံစဥ္ ။ (၁၅.၄.၂၀၁၄) ။
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ ႏုိင္ငံျခားေရး ႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဝန္ၾကီး တုိ႔ေတြ႔ဆုံစဥ္ ။ (၁၅.၄.၂၀၁၄) ။
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ Mr Claude Bartolone - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ Mr Claude Bartolone - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ Mr Claude Bartolone - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ Mr Claude Bartolone - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ Mr Jean Louis Debré - ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခုံရုံး ဥကၠ႒ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ Mr Jean Louis Debré - ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခုံရုံး ဥကၠ႒ (၁၅.၄.၂၀၁၄)
  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး H.E Mr Thierry Mathou မွ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္အား ပါရီျမိဳ႕ရွိ Gare du Nord ရထားဘူတာတြင္ ဆီးၾကဳိႏုတ္ ဆက္စဥ္ ( ၁၆.၇.၂၀၁၃) ။
  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး H.E Mr Thierry Mathou မွ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္အား ပါရီျမိဳ႕ရွိ Gare du Nord ရထားဘူတာတြင္ ဆီးၾကဳိႏုတ္ ဆက္စဥ္ ( ၁၆.၇.၂၀၁၃) ။
  ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္အား Hôtel national des Invalides တြင္ၾကိဳဆုိသည္႔ အခမ္းအနား (၁၆.၇.၂၀၁၃) ။
  ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္အား Hôtel national des Invalides တြင္ၾကိဳဆုိသည္႔ အခမ္းအနား (၁၆.၇.၂၀၁၃) ။
  Mr Laurent Fabius - ျပင္သစ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ႏွင္႔ ဦးဝဏၰေမာင္လႊင္ - ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး တုိ႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ (၁၂.၂.၂၀၁၃ ၊ ပါရီျမိဳ႕-Quai d'Orsay) ။
  Mr Laurent Fabius - ျပင္သစ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ႏွင္႔ ဦးဝဏၰေမာင္လႊင္ - ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး တုိ႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ (၁၂.၂.၂၀၁၃ ၊ ပါရီျမိဳ႕-Quai d’Orsay) ။
  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္ သံအမတ္ၾကီး Mr Thierry MATHOU ႏွင္႔ Mrs Jacqueline FRANJOU (CEO, Women's Forum for the Economy and Society) တုိ႔အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံ ခဲ႔ပါသည္ ။
  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္ သံအမတ္ၾကီး Mr Thierry MATHOU ႏွင္႔ Mrs Jacqueline FRANJOU (CEO, Women’s Forum for the Economy and Society) တုိ႔အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံ ခဲ႔ပါသည္ ။
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဝုိင္းရံလွ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး Mr Thierry MATHOU ႏွင္႔ Mrs Jacqueline FRANJOU (CEO, Women's Forum for the Economy and Society) တုိ႔အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ရစဥ္ ။
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဝုိင္းရံလွ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး Mr Thierry MATHOU ႏွင္႔ Mrs Jacqueline FRANJOU (CEO, Women’s Forum for the Economy and Society) တုိ႔အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ရစဥ္ ။